VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse opvang)


​​​​​​​Uk & Puk

't Poppeke werkt met 'Uk & Puk'. Dit is een voorschools educatief programma en bij dit programma hoort de handpop 'Puk'. Het accent bij Uk & Puk ligt op de taalontwikkeling, maar er komen ook liedjes, versjes, verhalen, zang- en bewegingsspelletjes, creatieve activiteiten, eventuele uitstapjes aan bod.

Puk wordt bij 't Poppeke zoveel mogelijk bij het groepsgebeuren betrokken. Zo zit Puk aan tafel, in de kring én gaat hij mee naar buiten. 't Poppeke werkt ook met de liedjes van Uk & Puk. De thema's die we uitvoeren zijn afgestemd met de thema's van basisschool 't Getij. Zo ontstaat er een doorgaande lijn naar school.

IMG_6564

MyChapp-App

De overdracht naar ouders voeren wij mondeling bij brengen en ophalen van het kind en via onze MyChapp-app. In deze app kunnen ouders het schriftje digitaal lezen en plaatsen wij foto's over wat uw kindje heeft gedaan. 

Warme Overdracht van peutergroep naar school 

Twee keer per jaar vullen wij de 'Kijk!-registratie' in. Dit is een rapportage waarin we kijken naar de verschillende ontwikkelingsgebieden en hoe het kind zich ontwikkeld. Wanneer het kind bijna 4 jaar wordt dan vindt er een warme overdracht plaats met de mentor van het kind, de ouders en met de juf van school erbij.  Dit noemen we een warme overdracht. 

Cookies zijn nodig voor het functioneren van deze website.
Instellingen
Cookies
×
Cookie info

<p>Cookies zijn nodig voor het functioneren van deze website.</p>

1.
Website functionaliteit

<p>Nodig voor het functioneren van deze website</p>