Kindcentrum: samenwerking met basisschool


​​​​​​​Kinderopvang 't Poppeke werkt, onder de vlag 'Kindcentrum Kloosterzande' sinds 2015 samen met twee ketenpartners: Basisschool 't Getij en Kinderopvang Foxkidz. Het doel van Kindcentrum Kloosterzande is kinderen te laten schitteren op hun eigen manier. Vanuit onderwijs én kinderopvang ondersteunen we de ontwikkeling van de kinderen. We maken gebruik van elkaars kracht en diversiteit om zo de ontwikkeling van de kinderen nog beter te faciliteren.
​​​​​​​

Kindcentrum Kloosterzande

Kindcentrum Kloosterzande is gebaseerd op een sterk fundament van een gezamenlijke visie en waarden. Zo werken we in een doorgaande lijn met de basisschool. Dit uit zich onder andere in:

  • de thema's voor de kleuterklassen en hier hebben we overleg over.
  • de warme overdracht van kinderopvang naar basisschool.
  • hetzelfde ontwikkelingen volg-instrument 'Kijk!' dat we gebruiken.

Kindbeleving op 1!  

Bij Kindcentrum Kloosterzande staat de beleving van het kind centraal. Hier wordt het programma op afgestemd en wordt rekening mee gehouden bij het organiseren van het naschoolse aanbod. Daarnaast werken we niet alleen samen met leerkrachten, maar ook met de GGD, logopedie, fysiotherapie, jeugdzorg en sport en welzijn. Een multidisciplinair team!

Kindcentrumraad

Binnen het Kindcentrum Kloosterzande is ook een kindcentrumraad samengesteld. Deze kindcentrumraad bestaat uit ouders en medewerkers vanuit 't Poppeke, Foxkidz en basisschool 't Getij. Er wordt met regelmaat gesproken over diverse onderwerpen, zoals visie, communicatie en voeding.

"Wij schitteren hier met plezier, ieder op een eigen manier​​​​​​​..!"

paard


Cookies zijn nodig voor het functioneren van deze website.
Instellingen
Cookies
×
Cookie info

<p>Cookies zijn nodig voor het functioneren van deze website.</p>

1.
Website functionaliteit

<p>Nodig voor het functioneren van deze website</p>