Werkwijze


Wij werken met specialisten voor de allerjongste kindjes. Zij hebben een opleiding gevolgd tot babyspecialist en zij zorgen ervoor dat je baby’tje die liefdevolle aandacht en zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Wij werken met een vast team dus zijn dit voor de kinderen en de ouders vaste en vertrouwde gezichten. Dat zorgt ervoor dat de baby’s liefdevolle aandacht krijgen en zich veilig en geborgen voelen, zodat we kinderen een tweede thuis kunnen geven bij onze opvang.

Dagelijkse overdracht

De overdracht naar ouders voeren wij mondeling bij brengen en ophalen van het kind en via onze KOVnet ouderapp. Daar kunnen ouders het schriftje digitaal lezen en wanneer wij hier een overdracht in hebben geschreven of een foto hebben geplaatst kunnen ouders een push berichtje van ons ontvangen.

Handpop Puk

Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn. Hij biedt troost en is een vriendje waarbij baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen.

puk 4

VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie)


Uk & Puk

’t Poppeke biedt gedurende de dag activiteiten aan vanuit het VVE-programma Uk & Puk. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk.

Richtlijnen Uk & Puk (brede ontwikkeling 0-4 jaar)

 • Taalontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling
 • Beginnende rekenprikkels 

Sociaal emotionele veiligheid baby’s

Wij zijn ons bewust van de hoeveelheid prikkels in een dagopvanggroep en proberen deze dan ook te beperken. Dat geldt zeker voor baby’s gedurende de wenperiode en bij de breng- en haalmomenten. Dit zie je onder andere terug in:
 

 • Vaste pedagogisch medewerkers op de groep, gediplomeerd 'babyspecialist'. 
 • Wij maken gebruik van draagzakken, wanneer wij merken dat een baby dit fijn vindt of hier rustig van wordt.
 • Voorspelbaar zijn zodat het kind weet waar hij aan toe is.
 • We maken gebruik van de 'Dunstan-babytaal'. Dit is een universele babytaal die overal in de wereld hetzelfde is.
 • Het dagelijks creëren van rustmomenten, bijvoorbeeld een boekje lezen of naar muziek luisteren.
 • Zacht kleurgebruik op de groep.
 • Het zo veel mogelijk waarborgen van de drie R’s Rust, Reinheid en Regelmaat. Waarbij we een vierde R bijvoegen namelijk Respect voor de eigenheid van het kind.
 • Wij zullen de baby’tjes ook altijd basisbevestigend dragen, waarbij wij de billetjes altijd ondersteunen.
 • Samenwerking met ouders is belangrijk voor de emotionele veiligheid van de kinderen.
 • Samen zorgen we voor rustige en duidelijke ontvangst- en afscheidsmomenten. Voor alle situaties geldt dat we kijken naar de behoeften en het karakter van het individuele kind.
 • Als je baby bij ons het eerste dagdeel komt oefenen, mag je als ouder een uurtje blijven waarin je met de pedagogisch medewerksters het ritme/schema/behoeften van de baby kunt bespreken. Tijdens dit uurtje kunnen wij observeren hoe ouders betrokken zijn bij hun kindje en kunnen wij ook de reactie zien van de baby op de ouder en andersom.
b29b37cc-7984-4cf0-b2c7-fd6c418a9b14


Cookies zijn nodig voor het functioneren van deze website.
Instellingen
Cookies
×
Cookie info

<p>Cookies zijn nodig voor het functioneren van deze website.</p>

1.
Website functionaliteit

<p>Nodig voor het functioneren van deze website</p>